Inga varor i bokningen

Hyrförsäkring

i samarbete med Länsförsäkringar Gotland

En unik försäkring

Du kan försäkra de maskiner du hyr av Visby Hyresmaskiner AB mot inbrott och andra skador på din arbetsplats. Vi förmedlar försäkringen som tecknas med Länsförsäkringar Gotland som försäkringsgivare.

Försäkringen är en s.k. Allriskförsäkring som ger dig skydd vid "plötsliga och oförutsedda händelser".

Försäkringen gäller inte för:

  • mobilkran, tornsvängskran
  • gräv-, schakt-, väg- och pålningsmaskin
  • övriga motordrivna fordon samt släpfordon till dessa
  • luffartyg, svävare, fartyg, kassun, mudderverk och pontonkran

Som plötslig och oförutsedd skada avses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande. Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt förhållanden i övrigt.

Fullständiga försäkringsvillkor får du genom att kontakta Länsförsäkringar Gotland.

Premie och Självrisk

När du hyr maskiner eller utrustning hos oss kan du teckna hyrförsäkring för enstaka produkter eller för en grupp maskiner.
Premien är 4% av fakturerad hyreskostnad (exkl. moms) och självrisken är 10% av basbeloppet, f.n. 4 300 kr per skadetillfälle.

Om skada inträffar

Vid skada kontaktar du oss på Visby Hyresmaskiner AB

  • Beskriv vad som hänt
  • Beskriv skadans art och omfattning
  • Vid stöld och / eller skadegörelse ska polisanmälan göras

 

Senaste nytt

Läs fler nyheter »

Vårt produktutbud

Skaffa en ny hemsida från webbyrån Dreamscape Interactive - en webbutvecklare i Gävle